KUULOKOJEET

Miksi hankkia kuulokoje yksityisesti?

”Ehkäpä mieltäsi askarruttaa miksi hankkisit kuulokojeen yksityisesti, kun lainakoje tarjotaan veloituksetta käyttöön julkisen terveydenhuollon kautta. Ymmärrettävästi julkinen terveydenhuolto on velvollinen ainoastaan täyttämään kuulon kuntoutuksen perustarpeen.

 

Julkinen terveydenhuolto tarjoaa käyttöön yleensä perus- tai keskitason lainakojeen, mikäli kuulonalenema todetaan riittävän vaikeaksi. Pääsääntöisesti kuulonaleneman pitää olla noin 30-35 dB:n luokkaa paremmin kuulevassa korvassa, jotta lainakojeen luovuttamista harkitaan. Kuukausien jonottamisen ja peruskojeiden sijaan asiakas voi hankkia kojeen ja kojesovituksen palvelut yksityisesti.” (www.kuulohansa.fi)

Kuulokojeen valinta

Kuulontutkimusten jälkeen valitaan kuuloon sopiva kuulokoje.

Kuulokojeen valintaan vaikuttavat kuulontaso, korvakäytävän muoto, ikä, käsien motorinen toiminta (sorminäppäryys), näkökyky, sekä aiempi kuulokojeen käyttö, käyttötarkoitus, toimintakyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat (esim. työ, allergiat ym).

Kuulokojeet koostuvat mikrofonista, vahvistimesta ja kuulokkeesta. Ne keräävät, vahvistavat ja muokkaavat äänet ennalta asetettujen säätöjen mukaisesti ja välittävät ne käyttäjän korvaan korvakappaleen tai kuorikon äänikanavaa pitkin.

Kuulokojeen käytön opettelu ja uusiin ääniin tottuminen vievät aikaa! Kuulokojeeseen tottuu parhaiten, kun sitä käytetään päivittäin.

Korvantauskoje
  • Yleisimmin sovitettava kuulokoje.

  • Korvantauskuulokoje sijoitetaan nimensä mukaisesti korvanlehden taakse. Kojeesta vahvistettu ääni johdetaan ohuen letkun ja korvaan asetetun korvakappaleen kautta korvaan.

  • Korvantauskojeita on sekä lievään, keskivaikeaan, vaikeaan että erittäin vaikeaan kuulonalenemaan sopivia.

Korvakäytäväkoje
  • Korvakäytäväkoje on pieni korvakäytävään sijoitettava laite.

  • Korvakäytäväkojeessa kojeosa ja korvakappale muodostavat yhden kokonaisuuden, joka valmistetaan asiakkaan korvasta otetun muotin mukaisesti.

  • Sopii lieviin ja keskivaikeisiin kuulonalenemiin

  • Pienen kokonsa vuoksi se edellyttää käyttäjältään hyvää sorminäppäryyttä ja näkökykyä.

Yhteistyökumppanimme

Laaja kuulokojevalikoimamme koostuu kaikkien Suomeen maahantuovien yritysten kuulokojeista ja kuulonapuvälineistä: