top of page
tinnitus

TINNITUS

Mitä on tinnitus?
Tinnitus on erittäin yleinen oire n. 70-85 prosentilla huonokuuloisista. Tinnituksella tarkoitetaan korvien soimista, joka ei johdu ulkoisesta ääniaistimuksesta. Jokaisen korvat soivat joskus, mutta yleensä se on täysin vaaratonta. Verenkierto, lihasjännitys ja muut elimistön toiminnot tuottavat jatkuvasti erilaisia ääniä, jotka normaalisti peittyvät muun kuullun alle.
 
Tinnitusta on monenlaista; se voi olla huminaa, soimista tai hurinaa ja se voi olla jatkuvaa tai ajoittaista sekä voimakkuudeltaan vaihtelevaa. Henkilöllä saattaa tinnitukseen liittyen esiintyä unihäiriöitä, kuten nukahtamisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia, ärtymystä ja masennusta. Tinnituksen kanssa voi kuitenkin oppia elämään.
Tinnituksen voi aiheuttaa moni asia, eikä syytä edes aina tiedetä. Usein se on melun aikaansaamaa, liittyy sairauteen, esim. korvatulehduksiin tai Ménièren tautiin tai se voi olla joidenkin lääkkeiden aiheuttamaa. Syystä riippumatta tinnitus ja kuulon alenema esiintyvät usein yhdessä. Tämä johtuu luultavasti yleisesti hyväksytystä perusoletuksesta, että perifeerinen sairaus (esim. sisäkorvavika) lisää aivojen aktiviteettia. Toisin sanoen aivot yrittävät kompensoida sisäkorvan ärsykkeiden puuttumista.
Tinnitukseen liittyy usein kielteisiä tuntemuksia ja huomio kiinnittyy siihen koko ajan enemmän, jolloin sen kanssa on vaikeampi selviytyä. Tinnituksen kanssa on vaikeampi tulla toimeen, jos asiaan liittyy epävarmuutta tai pelkoa. Kun ensin on tutkimuksin poissuljettu hoidettavissa olevien tai vakavien tautien mahdollisuus, ohjaavasta neuvonnasta ja rauhoittelusta voi olla hyötyä, ja se saattaa riittää joillekin henkilöille.
Onneksi aivoilla on kyky oppia jättämään huomiotta sellaiset ärsykkeet, jotka eivät ole tärkeitä hyvinvoinnille.

Äänten käyttäminen tinnituksen hoidossa

Useimmissa tinnituksen hallintamenetelmissä käytetään

yhdistettynä ohjaavaa neuvontaa ja ääniärsykkeitä.

 

       Ääniä käytetään, jotta:

  • Tinnituksen ja ympäristöäänten välinen kontrasti pienenee

  • Uupuminen ja stressi vähenee

  • Huomio siirtyy pois tinnituksesta

Relaxing by the Water
Tinnituksen ja stressin yhteys

Stressi on ehkä eniten tinnitusta pahentava tekijä. Tinnitus vaikuttaa aivoihin useammalla kuin yhdellä tavalla: se laukaisee kuulojärjestelmän toiminnan, mutta se vaikuttaa myös tunteita säätelevään keskukseen. Tällöin vapautuu stressihormoneja. Syntyy itseään ruokkiva kierre, jossa henkilö stressaantuu yhä enemmän tinnituksen takia ja lisääntynyt stressi edistää tinnituksen havaitsemista.

Kuulokojeiden avulla voidaan hoitaa tehokkaasti
sekä kuulonalenemaa että tinnitusta

 

Mikäli kuulo todetaan alentuneeksi, on paras tinnituksen hoito useimmiten kuulokoje kuulemisen parantamiseksi. Kuulon kanssa sinnittely väsyttää ja herkistää tinnitukselle lisäten sen häiritsevyyttä. Jos tinnituksen ”poisoppiminen” ei onnistu ilman apuvälineitä, voit kokeilla kuulokojeita, tinnitusmaskereita ja eri äänilähteitä. Poisoppimishoidossa käytetään erityisiä tinnitusnoisereita, jotka tuottavat korvaan miellyttävän kuuloista kohinaa. Noiserin käyttäjä opettelee kuuntelemaan kohinaa tinnituksen ohi tarkoituksena, että keho ei enää reagoi tinnitukseen. 
Voit varata ajan kuulontutkijan vastaanotolle, jos haluat kuulokojeen tinnitusmaskeriominaisuudella kotikokeiluun.
bottom of page